با عنایت به تشکیل پورتال اطلاعات مکانی، از تمامی همکاران محترم به ویژه رابطین محترم GIS حوزه های ستادی، امور و ادارات تابعه شرکت، دعوت می شود تا با ارائه نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خویش، ما را در پیشبرد و ارائه پورتالی مفید و به روز، در مبحث اطلاعات مکانی و تصاویر ماهواره ای، یاری فرمایند.

گروه GIS